מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

סדנה לאומנויות דובנוב בתל-אביב