מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

שמאות מקרקעין


 • הערכת פיצויי הפקעה
 • הערכת פיצויי ירידת ערך לפי סעיף 197 וליקויי בנייה
 • הערכת נחלות , משק עזר וקרקעות
 • הערכת דמי היתר ומנהל מקרקעי ישראל
 • ערעור על שומה – השגה למנהל מקרקעי ישראל , היטל השבחה ומס שבח
 • הערכת עלויות בנייה וזכויות בנייה
 • הערכת זכויות בנייה בגגות
 • הערכת נכס בדמי מפתח וזכויות דייר מוגן
 • הערכות שווי לבתים,מגרשים,נכסים מסחריים שונים
 • יעוץ לפני רכישת נכס , בוררות וגישור
 • הערכת שווי נכסים לכונסי נכסים במימוש מהיר
 • חוות דעת הנדסיות ושמאיות לבתי המשפט