מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

ייעוץ כלכלי בנושא עסקות קומבינציה קבוצות רכישה רוכשי דירות


אנו מכינים חוות דעת הנדסיות לרוכשי דירות חדשות ודירות יד שניה בכל הקשור לאיכות הבניה, ליקוי הבניה במידה וקיימים, המצב הסטטוטורי של הדירה, האם ניתן להגדיל את הדירה, האם לדירה יש נכסים צמודים כגון מחסנים וחניות ומהם ערכם וכן מהו השווי של הדירה במצבה הנוכחי.

אנו בודקים עסקאות במקרקעין בטרם נחתם החוזה, בכל הקשור למצב הסטטוטורי של המגרש, אחוזי הבניה המותרים, קווי הבניה המותרים, מספר הדירות המותרות, גובה הבניין המותר, ההקלות מצד הרשות המקומית המותרות, התייחסות לתכנית בנין ערים הקיימת והמתייחסת למבנה, כותבים חוות דעת מפורטת המאירה את עיניו של הרוכש או של המוכר באשר לעסקה ובאשר למחיר העסקה.

בנושא עסקות קומבינציה בין יזמים לבעלי קרקע – אנו בודקים את המפרטים הטכניים שלפיהם יתוכנן ויבנה הפרוייקט, אנו בודקים את הדירות אותם יקבל בעל הקרקע, לרבות תכנון הדירות, התאמת התכנון לתקנים השונים ולחוקי התכנון והבניה השונים ולרבות פיקוח על ביצוע הדירות עד למסירתם לבעל הקרקע.