מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

ייזום והשקעות בנדלן בעיקר למגורים


 

מקשרים שנוצרו במהלך השנים עם בעלי קרקע שונים ועם רשויות שונות בעיקר בגוש דן אנו מאתרים עסקאות בעלות פוטנציאל רווח גדול ביותר מעל למקובל.

אנו בודקים את העסקאות מבחינה כלכלית ומכינים להם דוח אפס שמשקף את הרווחיות הצפויה בעסקה.

אנו בקשר עם בנקים שילוו את ביצוע  העסקה והקמת הפרוייקט , ואנו מוצאים שהפרוייקט הנדון אכן ניתן לליווי פיננסי ע"י הבנקים.

אנו נכנסים כשותפים בפרוייקטים בעלי רווחיות גבוהה במיוחד ומלווים את הפרויקט הן כשותפים והן כמנהלי פרוייקט וכמפקחים החל משלב חתימת ההסכם עם בעלי הקרקע או בעלי הנכס ועד לגמר ביצוע הפרוייקט ומסירתו ליזם.

עקב רצון מצד הרשויות לעודד פרויקטים מסוג זה, הכוונה בעיקר לפרויקטים במסגרת "פינוי בינוי" ולפרויקטים במסגרת תכנית מתאר ארצית מס' 38 (ת.מ.א 38) שם יש מספר פטורים ממיסים בעיקר מהיטל השבחה, מס שבח , מ.ע.מ לשרותי בניה ומס רכישה. אנו מתרכזים באיתור פרוייקטים מסוגים אלו , ואנו כעת בתהליך ייזום של מספר פרוייקטים מסוג זה.