מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

חוות דעת הנדסיות לרבות ביקורת ליקויי בניה וביקורת מבנים


 

אנו נותנים שירותים חוות דעת הנדסיות בקשר לכשל הבניה או ליקיי בנייה שנגרמו במהלך הבניה.

השירותים כוללים את הפעולות הבאות:

1.ביקור בנכס, צילום הליקויים וכתיבת דו"ח מפורט בו מצויינים הליקויים, מצויינים התקנים הרלוונטיים ו/או חוקי התכנון והבניה שהליקוי בוצע בניגוד למצויין בהם: דרכי תיקון הליקוי ואומדן ערך התיקון.

חוות הדעת ההנדסית מקובלת על בתי המשפט ומשמשת את הרוכש לצורך תביעת נזק כספי ו/או תיקון הליקויים מהקבלן המבצע.

2.במידת הצורך אנו נדרשים להופיע בבית המשפט ולהגן על חוות דעתינו במהלך חקירה נגדית של בא כוח הנתבע.

3.חוות דעת הנדסית נגדית – אנו נותנים שרותים לקבלנים ויזמים שבנו דירות אשר בהם נתבעו ע"י הדיירים בגין ליקויי בניה. אנו בודקים את הליקויים להם טוענים הדיירים ומנסים להפחית את שעור הנזק הכספי באמצעות חוות דעת מקצועית הנשענת על התקנים השונים, חוקי התכנון והבניה ומירב הניסיון המקצועי שצברנו. במידת הצורך אנו נדרשים להופיע בבית המשפט ולהגן על חוות דעתנו במהלך חקירה נגדית של בא כוח התובע.