מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

הכנת מסמכי חוזה


 

על מנת להתקשר עם קבלנים מבצעים אנו מכינים את המסמכים הבאים:

1.מפרטים טכניים לכל המקצועות שברובם יוכנו ע"י היועץ המתאים ובחלקם על ידינו.

2.מסמך חוזה משפטי שיוכן בפרויקטים גדולים ע"י עו"ד מטעם היזם ובפרויקטים קטנים על ידינו בלבד.

3.כתבי כמויות למקצועות השונים שברובם יוכנו ע"י היועץ המתאים ובחלקם (בעיקר לעבודות השלד והגמר ללא המערכות) יוכנו על ידינו.

4.מסמך ביטוחי המגן על המזמין מנזקי שריפה, מים, רעידות אדמה, גניבות,שוד, נזקי גוף לצד ג' ולכל העובדים באתר וכדומה.

5.מערכת תכניות מושלמת "לביצוע" הכוללת את כל התכניות בכל מקצועות הבניה.

6.לוח זמנים לביצוע הפרוייקט עד לגמר.