מזור הנדסה ושמאות מקרקעין

בורריות וגישור בתחום ההנדסה האזרחית


 

לא אחת אנו מתבקשים לשמש כבוררים או כמגשרים במקרים בהם נגרם כשל הנדסי , וזאת כאשר שני הצדדים רוצים לסיים את המחלוקות ביניהם מבלי לערב את בתי המשפט.

אנו מבררים האם הצדדים רוצים שהמחלוקת תיפתר בדרך שלך גישור או בדרך של בוררות. שומעים את הטענות של כל צד, לעיתים מבקשים מכל צד שיעלה את טענותיו בכתב, וכותבים פסק דין או פסק בוררות בהתאם למיטב שיפוטינו ובהתאם למיטב ניסיוננו.

צורך זה בגישור או בבוררות נולד מתוך הרצון לקצר תהליכים ולחסוך זמן יקר של בית משפט ושל עורכי דין והוא הפך למקובל יותר ויותר בשנים האחרונות.

אנו מקבלים פניות מבתי המשפט לשמש הן כבוררים והן כמהנדסים מטעם בית המשפט.

במקרים בהם כל צד (התובע והנתבע) נעזרו בחוות דעת הנדסיות ויש צורך למנות מהנדס ניטרלי שייתן חוות דעת מקצועית באשר לחוות הדעת ההנדסיות שהוגשו לבית המשפט.